Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được cà vẹt mang tên Ng. Thị Ngọc Linh

Ngày đăng: 24/07/2019
Ngày nhặt/rơi: 19/07/2019
Vị trí: Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tôi nhặt được trên đường Tân Sơn

Thông tin liên hệ

Hòa

0792544083

Tân Bình