Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được CMND tên Nguyễn Thành Luân

Ngày đăng: 14/12/2017
Ngày nhặt/rơi: 14/12/2017
Vị trí: Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tôi nhặt được CMND tên Nguyễn Thành Luân.

Thông tin liên hệ

Phúc

0903.133.324

72 đường số 11, Bình Hưng, Bình Chánh.

Khi đến nhận CMND bị mất, Người nhận phải mang theo giấy tờ có ảnh để đối chiếu.