Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

nhặt được CMT 187403820 nguyễn thị thanh Huyền - Nghệ an

Ngày đăng: 13/12/2018
Ngày nhặt/rơi: 10/12/2018
Vị trí: Đống Đa - Hà Nội

Nội dung: Nhặt được ở Láng Hạ

Thông tin liên hệ

Tuấn

0987770093

HN