Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được đăng ký xe mang tên: Nguyễn Trung Hòa

Ngày đăng: 20/03/2021
Ngày nhặt/rơi: 20/03/2021
Vị trí: Hoàng Mai - Hà Nội

Nội dung: Nhặt được Đăng ký xe

Thông tin liên hệ

Sơn

0979430582

Hà Nội