Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được giấy tờ mang tên Bùi Đức Quyết - Bùi Đức Tâm

Ngày đăng: 21/02/2018
Ngày nhặt/rơi: 21/02/2018
Vị trí: Nam Định - Nam Định

Nội dung: Trên đường đi tại Tp Nam Định tôi có nhặt đước các giấy tờ gồm: Thẻ căn cước công dân, Bàng lái xe A1, Giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên : Bùi Đức Quyết và CMND mang tên Bùi Đức Tâm

Thông tin liên hệ

Nguyễn Văn Phương

0916506166

Tp Nam Định