Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhat được giấy tờ mang tên Bùi văn trúc, ở hải phong

Ngày đăng: 10/04/2021
Ngày nhặt/rơi: 10/04/2021
Vị trí: Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tôi có nhạt được giấy tờ mang tên Bùi văn trúc, ai tên trúc khe tôi.

Thông tin liên hệ

Huỳnh châu tuấn

0961932575

Ấp 3, xtt, Hóc Môn