Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

nhặt được giấy tờ mang tên huỳnh tấn khiết

Ngày đăng: 24/02/2021
Ngày nhặt/rơi: 19/02/2021
Vị trí: Hàm Tân - Bình Thuận

Nội dung: trên đoạn đường khu vực hàm tân tôi có nhặt đc cmnd và cà vẹt xe mang tên huỳnh tấn khiết

Thông tin liên hệ

nguyễn hoàng duy

0986039658

trần phú vĩnh nguyên nha trang khánh hòa