Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được giấy tờ mang tên Phan Thị Xuân Quỳnh

Ngày đăng: 13/06/2018
Ngày nhặt/rơi: 11/06/2018
Vị trí: Hà Đông - Hà Nội

Nội dung: Nhặt được tại cây xăng Phố xốm Phú lãm - hà đông - hà nội

Thông tin liên hệ

Nguyễn Minh tâm

0966450386

Thanh oai- hà nội