Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

nhặt được giấy tờ mang tên: Võ Thành Tân

Ngày đăng: 02/06/2022
Ngày nhặt/rơi: 29/05/2022
Vị trí: Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: tôi có nhặt được giấy tờ mang tên Võ Thành Tân. liên hệ 0704556619 để nhận lại.

Thông tin liên hệ

Truyền Bùi Thanh

0704556619

quận 2.