Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được giấy tờ tên Nguyễn Đình Trí

Ngày đăng: 02/08/2018
Ngày nhặt/rơi: 02/08/2018
Vị trí: Đông Anh - Hà Nội

Nội dung: Tôi làm ở Bưu điện, vừa rồi tong 1 thùng thư có cai phong bì không tem không địa chỉ, bên trong có 1 CMT và 1 GPLX A1 (xe máy) tên Nguyễn Đình Trí - Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng. Ai biết người có tên trên liên hệ mình gửi lại.

Thông tin liên hệ

Quang

01235950034

Đông Anh HN