Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được giấy tờ Vũ Xuân Đại

Ngày đăng: 18/06/2021
Ngày nhặt/rơi: 18/06/2021
Vị trí: Long Biên - Hà Nội

Nội dung: Trên đê ngọc thuỵ

Thông tin liên hệ

Nguyễn việt anh

0946561983

Ngọc thuỵ