Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được gồm nhiều giấy tờ tên Huỳnh Văn lượm (1999)

Ngày đăng: 15/03/2021
Ngày nhặt/rơi: 14/03/2021
Vị trí: Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Trên đoạn đường Phan đình Phùng quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Nhật

0355486671

Quan 7

Nt trước khi gọi vì bị làm phiền hoài