Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được hộ chiếu số C 2620535 mang tên Lê Minh Trang

Ngày đăng: 30/07/2019
Ngày nhặt/rơi: 30/07/2019
Vị trí: Quận 10 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tại nhà hát Hoà Bình tôi có nhặt được một quyển hộ chiếu số C2620535 mang tên Lê Minh Trang.

Thông tin liên hệ

Kim Hạnh

0933917979

Lý Thái Tổ