Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhặt được ví màu đen.. bên trong có giấy tờ đều mang tên TRẦN NHẬT DUY

Ngày đăng: 02/05/2018
Ngày nhặt/rơi: 01/05/2018
Vị trí: Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: ...

Thông tin liên hệ

0969203124

Tân Bình