Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Nhờ hỗ trợ tìm giấy tờ mang tên Nguyễn Thị Huề

Ngày đăng: 26/01/2017
Ngày nhặt/rơi: 20/01/2017
Vị trí: Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Ngày 20/1/2017, Bạn tôi trong lúc bắt xe đi từ Thủ dầu một lên TP HCM ngủ quên và đánh rơi bóp trong đó có giấy tờ CMND, GPLX, Cà vẹt xe mang tên Nguyễn Thị Huề. Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ Cường - 01650140401. Tôi xin cám ơn và hậu tạ Tìm Lại Giấy Tờ

Thông tin liên hệ

Nguyễn Ngọc Cường

01659140401

HCM