Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Phạm thị xuân lệ

Ngày đăng: 17/09/2019
Ngày nhặt/rơi: 14/09/2019
Vị trí: Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Đường Nguyễn thái bình

Thông tin liên hệ

Tấn

0898472266

27 ba vì p4 quận tân bình