Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi giấy tờ

Ngày đăng: 12/04/2019
Ngày nhặt/rơi: 11/04/2019
Vị trí: Hà Đông - Hà Nội

Nội dung: Trên đoạn đường quang trung hà đông tôi có đấnh rơi 1 ví da, trong đó bao gồm 1 đăng ký xe ôtô biển kiểm soát 30f 16587 và đăng kiểm, và bảo hiểm ai nhặt được xin vui lòng liên hệ

Thông tin liên hệ

0912739957

Hà đông hà nội