Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

rơi giấy tờ

Ngày đăng: 14/07/2019
Ngày nhặt/rơi: 06/07/2019
Vị trí: Long Biên - Hà Nội

Nội dung: giấy chứng minh mang tên Dương Văn Phi Đăng ký xe oto và 1 số giấy tờ khác

Thông tin liên hệ

Dương Văn Phi

0978752712

576 Ngô Gia Tự. Đức Giang. Long Biên, Hà Nội