Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi giấy tờ

Ngày đăng: 01/12/2019
Ngày nhặt/rơi: 22/10/2019
Vị trí: Hà Đông - Hà Nội

Nội dung: Trên đường từ Nguyễn văn lộc đi đến phường Vạn Phúc tôi có đánh rơi chiếc vi da cầm tay màu đen trong đó gồm có : 01 thẻ căn cước mang tên : Nguyễn Hoàng Hải, số cccd : 001088017709 & 01 sổ hộ khẩu mang tên : Nguyễn Hoàng Hải chủ hộ

Thông tin liên hệ

Nguyễn Hoàng Hải

0918574567

Ngõ 22 phố lụa,số nhà 57,quyết tiến, vạn phúc, Hà đông, Hà nội