Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi giấy tờ Bùi Xuân Bách

Ngày đăng: 01/02/2017
Ngày nhặt/rơi: 01/02/2017
Vị trí: Đống Đa - Hà Nội

Nội dung: 2/1 tôi có đánh rơi 1 ví màu mận đỏ trong có giấy tờ tên Bùi Xuân Bách

Thông tin liên hệ

Bùi Xuân Bách

01638538200

theo CMND