Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi giấy tờ mang tên Nguyễn Nghĩa Hưng

Ngày đăng: 16/11/2020
Ngày nhặt/rơi: 14/11/2020
Vị trí: Hà Đông - Hà Nội

Nội dung: Trên đường từ khu An Hưng - Hà Đông về khu Sa La - Hà Đông - Hà Nội tôi có đánh rơi 1 chiếc ví da máu đen Trong ví có các giấy tờ sau: + 1 Thẻ căn cước + 1 Chứng minh thư cũ cắt góc + 2 thẻ ATM + 2 thẻ visa Các giấy tờ trên có tên Nguyễn Nghĩa Hưng

Thông tin liên hệ

Nguyễn Nghĩa Hưng

0906289289

Phúc La Hà Đông - Hà Nội