Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi mất giấy tờ

Ngày đăng: 27/07/2022
Ngày nhặt/rơi: 26/07/2022
Vị trí: Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tôi có đánh rơi 1 bóp nam màu đen trong đó có thẻ cccd và thẻ ngân hàng tên Bùi Văn Cao Khang. Ai nhặt được xin liên hệ tôi. Chân thành cảm ơn và xin hậu tạ

Thông tin liên hệ

Bùi Văn Cao Khang

0906970889

Nam Kỳ Khởi Nghĩa