Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Rơi ví màu nâu có giấy tờ mang tên Đỗ Quang Anh

Ngày đăng: 09/06/2021
Ngày nhặt/rơi: 09/06/2021
Vị trí: Thanh Trì - Hà Nội

Nội dung: Rơi trên đoạn đường đi từ Đại Từ - Nguyễn Hữu Thọ - Ngọc Hồi - Tựu Liệt

Thông tin liên hệ

Đỗ Quang Anh

0832106305

ngách 21/54 đường Tựu Liệt, TDP Yên Ngưu, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Trong ví gồm CCCD, GPLX, đăng ký xe, bảo hiểm xe mang tên Đỗ Quang Anh