Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

TÌM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ MỘT SỐ GIẤY TỜ TÙY THÂN

Ngày đăng: 31/10/2023
Ngày nhặt/rơi: 31/10/2023
Vị trí: An Dương - Hải Phòng

Nội dung: Tôi bị mất căn cước công dân mang tên NGUYỄN THANH HOÀNG trong khu chung cư Hoàng Huy, An Đồng, An Dương, Thành phố Hải Phòng. Nếu ai nhặt được hoặc có thông tin vui lòng liên hệ giúp vào số đt: 0374610816. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

Thông tin liên hệ

NGUYỄN THANH HOÀNG

0374610816

Chung cư Hoàng Huy, An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng