Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

tìm giấy tờ

Ngày đăng: 02/08/2022
Ngày nhặt/rơi: 30/07/2022
Vị trí: Bàu Bàng - Bình Dương

Nội dung: ngày 30/07/2022 tôi có đi từ ấp thủ chánh xã thành tâm H chơn thành T bình phước đến mỹ phước3 bình dương và tôi đã làm rơi 1 thẻ căn cước công dân mang tên kim chung niếu có ai nhặc được cho tôi xin lại tôi cản ơn và hậu tạ ĐTLH 0355339456

Thông tin liên hệ

kim chung

0355339456

ấp4 xã trừ văn thố H bàu bàng T bình dương