Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ

Ngày đăng: 27/05/2023
Ngày nhặt/rơi: 26/05/2023
Vị trí: Thanh Trì - Hà Nội

Nội dung: Tối 26/5 em có đánh rơi ví ở khu vực Linh Đàm, Bằng Liệt có 1 thẻ Tech và thẻ căn cước tên Nguyễn Văn Thành ai nhặt được liên hệ cho e 0392482986 e xin cảm ơn và hậu tạ a

Thông tin liên hệ

Nguyễn Văn Thành

0392482986

Thôn Thượng , Thanh Liệt