Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ

Ngày đăng: 09/09/2023
Ngày nhặt/rơi: 09/09/2023
Vị trí: Dĩ An - Bình Dương

Nội dung: ngày 9 tháng 9 năm 2023 tôi có đánh rơi 1 cái trong đđó có cccd +bằng lái xe + giấy tờ xe mang tế Nguyễn trọng Hiếu + Nguyễn trọng Vân

Thông tin liên hệ

Nguyễn trọng Hiếu

0916257538

283nguyen đình chiểu F3tptan an long an hoặc ki túc xá khu A đại học quốc gia

Tôi xin cảm ơn và hậu tạ