Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ bị mất mang tên Trần thị thanh phước

Ngày đăng: 10/07/2019
Ngày nhặt/rơi: 02/07/2019
Vị trí: Quận 6 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Làm rơi cái bóp từ quận 6 về long an có ai nhặt được cho xin lại : bằng lái Thẻ căn cước tên Trần thị thanh phước Và một ít tiền ..... Rất mông mọi người có nhặt cho Tôi xin lại cám ơn và hậu tạ .....!

Thông tin liên hệ

khang

0938976213

quận 6, long an

Làm rơi cái bóp từ quận 6 về long an có ai nhặt được cho xin lại : bằng lái Thẻ căn cước tên Trần thị thanh phước Và một ít tiền ..... Rất mông mọi người có nhặt cho Tôi xin lại cám ơn và hậu tạ .....!