Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ bị rơi tên Lâm Thành Đạt

Ngày đăng: 11/05/2022
Ngày nhặt/rơi: 09/05/2022
Vị trí: Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: 22:30 em về có đánh rơi ở sinh tố Vân 600 Điện Biên Phủ, phường 17, Bình Thạnh, HCM

Thông tin liên hệ

Lâm Thành Đạt

0833621128

59 Quốc Lộ 13, phường 26, Bình Thạnh, HCM