Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ có tên hà ngọc hoàng

Ngày đăng: 06/09/2019
Ngày nhặt/rơi: 06/09/2019
Vị trí: Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Tối 1/9 mình đi từ 434 về trường đại học kinh tế thủ đức mình có đánh rơi một cái ví bên trong có kavet se bằng lái chứng minh và nhiều giấy tờ khác có tên hà ngọc hoàng ai nhặt được cho mình xin lại mình cảm ơn và hậu tạ sdt của mình 0707692976 có gì liên lạc với mình

Thông tin liên hệ

Hà ngọc hoàng

0707692976

87A đình phong phú p tăng nhơn phú b q9