Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ khu vực An Đồng - An Dương - Hải Phòng

Ngày đăng: 28/10/2023
Ngày nhặt/rơi: 28/10/2023
Vị trí: An Dương - Hải Phòng

Nội dung: Trên đoạn đường an kim hải qua quan trang ( an đồng - an dương - hải phòng ) em có rơi 1 bóp màu đen gồm : cccd mang tên Hà Văn Cường , 1 bằng lái xe A1 , 1 giấy tờ xe Wave , 1 thẻ ngân hàng

Thông tin liên hệ

Hà Văn Cường

0964265215

89 cái tắt - an đồng - an dương - hải phòng

Ai nhặt được vui lòng lh sdt 0964265215 em xin cảm ơn và hậu tạ