Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ mang tên LÊ THỊ ÁNH

Ngày đăng: 07/10/2019
Ngày nhặt/rơi: 03/10/2019
Vị trí: Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Vào ngày 03/10/2019 tôi có rơi 1 ví trong đó có CMND, giấy tờ xe, bằng lái A2, mang tên: Lê Thị Ánh. Ai nhận được cho tôi xin lại. Tôi vô cùng cám ơn và xin hậu tạ.

Thông tin liên hệ

Lê Thị Ánh

0931409583

117 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM