Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

TÌM GIẤY TỜ MANG TÊN NGUYỄN VĂN TRIỆU - NGUYỄN THỊ KHUYÊN

Ngày đăng: 06/05/2021
Ngày nhặt/rơi: 04/05/2021
Vị trí: Long Biên - Hà Nội

Nội dung: Ngày 4/05/2021, trên đường đi từ chợ Thạch Bàn về khu 409 Thạch Bàn. Tôi có làm rơi 1 chiếc ví nam màu nâu. Trong đó có thẻ ngân hàng, CMT, Đăng ký xe, Bằng lái xe mang tên Nguyễn Văn Triệu. Đăng ký xe và Bằng lái xe mang tên Nguyễn Thị Khuyên. Vậy ai nhặt được vui lòng cho tôi xin lại. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Thông tin liên hệ

Khuyên

0398880702

Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội