Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ mang tên Võ Minh Tùng

Ngày đăng: 28/09/2022
Ngày nhặt/rơi: 28/09/2022
Vị trí: Bình Tân - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Trên đoạn đường từ Tên lữa đến đường Mã Lo quận Bình Tân . Tui đánh rơi cái ví gồm CCCD mang tên Võ Minh Tùng . 2 đăng ký giấy xe mang tên Nguyễn Bửu Minh và Tô Thanh Hòa .. ai nhặt được liên hệ . 0902502990 xin cảm ơn và hậu tạ

Thông tin liên hệ

Vo minh tùng

0902502990

42 huỳnh văn gấm phường 2 tp Tân an