Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ rơi

Ngày đăng: 08/06/2019
Ngày nhặt/rơi: 08/06/2019
Vị trí: Thanh Hóa - Thanh Hoá

Nội dung: Hôm nay từ công viên Hội An về trường Lam Sơn( Hồng Đức cũ) tôi có rơi 1 ví trong đó có giấy tờ xe máy, bằng lái xe mang tên: Đỗ Văn Đoài. Ai nhận đươc cho tôi xin lại. Tôi vô cùng cám ơn và hậu tạ.

Thông tin liên hệ

Đỗ Văn Đoài

0902219789

Quảng Hưng. TP Thanh Hoá