Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm giấy tờ VÍ NAVY XANH Tên NGUYỄN HUY HOÀNG

Ngày đăng: 11/09/2023
Ngày nhặt/rơi: 10/09/2023
Vị trí: Thanh Xuân - Hà Nội

Nội dung: Trên đoạn đường từ Hà Đông về Thanh Xuân Cụ thể là đoạn Khương Đình , Thanh Xuân , Hà Nội

Thông tin liên hệ

Nguyễn Huy Hoàng

0912402992

R6 a royalcity , quận Thanh Xuân , Hà Nội

Xin cảm ơn và Hậu tạ bất cứ ai nhặt được hoặc có thông tin