Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm lại Quyết định thành lập nhóm trẻ

Ngày đăng: 29/08/2023
Ngày nhặt/rơi: 25/08/2023
Vị trí: Cầu Giấy - Hà Nội

Nội dung: Trên đoạn đường Tú Mỡ, tôi có đánh rơi 1 tập giấy tờ, trong đó có Quyết định thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tài Năng Nhí

Thông tin liên hệ

Trương Thị Ngọc Nhung

0986172412

Số 10 ngõ 39 phố Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội