Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm thẻ căn cước Phạm Văn Tuấn

Ngày đăng: 19/02/2021
Ngày nhặt/rơi: 19/02/2021
Vị trí: - Hà Nội

Nội dung: Trên chuyến bay VIETNAM AIRLINES Số hiệu chuyến bay VN 1627 Ngày 19 Tháng 02 Năm 2020 Khởi hành: Hà Nội lúc 13:45 Đến Quy Nhơn lúc 15:30 Tôi có đánh rơi Thẻ căn cước mang tên Phạm Văn Tuấn

Thông tin liên hệ

Phạm Văn Tuấn

0973921880

Ban QLDA FLC Nhơn Lý, Xã Nhơn Lý, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định