Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tìm ví đen có giấy tờ Nguyễn Đình Phong

Ngày đăng: 28/05/2023
Ngày nhặt/rơi: 27/05/2023
Vị trí: Hà Đông - Hà Nội

Nội dung: Trên đoạn đường khu vực Khu Cầu Đơ 5 (chợ Liên Hợp Thực Phẩm) tôi có đánh rơi một chiếc ví màu đen trong đó có các giấy tờ có tên Nguyễn Đình Phong. Ai có thấy xin liên hệ với tôi theo sđt 0835384891, tôi muốn chuộc lại và hậu tạ.

Thông tin liên hệ

Nguyễn Đình Phong

0835384891

Khu Cầu Đơ 5, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội