Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Ví LV : có cmnd tên : Nguyễn Đức Thuấn

Ngày đăng: 30/11/2019
Ngày nhặt/rơi: 29/11/2019
Vị trí: - Bình Dương

Nội dung: Để quên ví và bị nglạ đem về theo trong quán nước Wintea 2

Thông tin liên hệ

Nguyễn Đức Thuấn

0327384469

Đường số 8 , KDV Vị Hảo , phường Thái Hoà , huyện Tân Uyên , Bình Dương