Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Ví tiền

Ngày đăng: 21/07/2020
Ngày nhặt/rơi: 20/07/2020
Vị trí: Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Trên đoạn đường Nguyễn Thị Nhỏ - Minh Phụng - Chợ Bình Tiên

Thông tin liên hệ

Đạt

0764991090

Quận 11