Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

XIN NHẬN LẠI GIẤY TỜ ĐÁNH RƠI

Ngày đăng: 20/09/2023
Ngày nhặt/rơi: 20/09/2023
Vị trí: Tân Phú - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: Bị va chạm giao thông và đánh rơi bóp trên đoạn đường Tân Thành gần trường Trí Đức. Bóp chỉ có giấy tờ gồm CCCD, GP lái xe, cà vẹt xe. Tất cả tên Phan Quốc Tuấn ở Q 10

Thông tin liên hệ

Phan Quốc Tuấn

0983994332

95/11 Cách Mạng Tân Thành, Tân Phú

Xin hậu tạ