Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

Tin đăng nhặt được giấy tờ


Nếu ai biết địa chỉ a Tâm ở 75 lý thường kiệt, kp1, p1, thị xã kiến tường Long an thì báo lại cho a biết để liên hệ số đt: 0963508638 lấy lại

Bạn tôi nhặt được giấy tờ này. Nếu bạn nhớ thông tin về căn cước này của mình , cung cấp cho tôi để xác nhận và nhận lại