Lưu ý: hiện có những người lừa đảo, mạo danh nhận được giấy tờ nên người tìm cẩn thận xác nhận thông tin giấy tờ để tránh hậu quả không mong muốn

mất giấy tờ ở quận 2

Ngày đăng: 11/03/2018
Ngày nhặt/rơi: 10/03/2018
Vị trí: - TP Hồ Chí Minh

Nội dung: tren đường về tôi đánh rơi 1 cái ví có 1 cmnd + 1 gplx + 1 cà vẹt xe mang tên phạm tuấn đạt, ai nhặt đc xin lh, sẽ có hậu tạ

Thông tin liên hệ

pham tuấn đạt

01265504012

26 duong 22 binh trung tay q2